تصویر متضاد زن قرون وسطی از خلال کتاب رمان گل سرخ

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 1-9

10.22108/relf.2632.20293

علی عبّاسی؛ سمانه طغیانی ریزی


کامل مجله شماره 10

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-90

10.22108/relf.2635.20341


کلیدر؛ مهد عشق، آتش و شکوه

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-12

10.22108/relf.2636.20352

مینا اعلایی؛ محمد جواد شکریان


اسطوره ققنوس در اشعار نیما یوشیج و گیوم اپولینر

دوره 7، شماره 2، مهر 1394، صفحه 1-12

10.22108/relf.2636.20936

طاهره خامنه باقری؛ فریده علوی


هاله معنایی و زاویه دید، دو مفهوم نزدیک به هم

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 5-26

10.22108/relf.2631.20278

مرضیه اطهاری نیک عزم