درباره نشریه

نشریه مطالعات زبان فرانسه دارای اعتبار علمی پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. این نشریه به صورت دو فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه اصفهان از آذر ماه 1388 در حوزه های زیر به انتشار مقالات اصیل پژوهشی به زبان فرانسه  اقدام می نماید:

ادبیات
زبان شناسی
آموزش زبان
نظریه های ادبی
ترجمه شناسی

  • نوع اعتبار                   نشریه علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
  • توالی انتشار               دو فصلنامه 
  • رتبه در وزارت علوم        B 
  • رتبه در ISC    نشریه هسته
  • نوع داوری                  دوسوکور
  • میانگین زمان داوری      3 ماه
  • نوع دسترسی:  رایگان (تمام متن)
  • زبان نشریه                فرانسه (چکیده: فرانسه، انگلیسی، فارسی)
  • فرمت انتشار:                نسخه  PDF و HTML

تمامی مقالات ارسالی به دانشگاه اصفهان قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارIthenticate  بررسی خواهند شد.

دستیابی به محتوای مقالات در نشریه مطالعات زبان فرانسه برای پژوهشگران و محققان به‌صورت آزاد و رایگان  است. (OPEN ACCESS)

This journal is following of committee on publication Ethics (cope) and complies with the highest ethical standards in accordance with ethical laws”"

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار(cope) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".

هزینه انتشار: 3500000 ریال ( هزینه بررسی اولیه 1000000 ریال هزینه پذیرش نهایی 2500000 ریال)