اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 85
تعداد پذیرش 48
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 19

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 48
تعداد مشاهده مقاله 25165
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7625
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 158 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 251 روز
درصد پذیرش 56 %